Gefeliciteerd

Van harte gefeliciteerd met jullie zwangerschap en welkom bij onze verloskundigenpraktijk! Je partner, vriendin, vrouw is zwanger. Dat betekent dat jullie beiden ‘in verwachting’ zijn. De komende periode zullen we je via de zwangerschapscontrole, maar ook via deze mail op de hoogte houden over het verloop van jullie zwangerschap. Mocht je vragen hebben of zijn er zaken niet duidelijk: neem gerust contact met ons op.

Deze mail bevat zowel waardevolle informatie, als links naar folders en websites. Bewaarde mail zodat je er later in terug kunt lezen.

Per keer is de informatie in de mail afgestemd op je zwangerschapsduur. Helaas is het soms zo dat een zwangerschap vroegtijdig eindigt, je kunt deze mail dan per direct stopzetten. Wij proberen er voor te zorgen dat je geen ongepaste informatie krijgt, maar kunnen pijnlijke situaties helaas niet altijd voorkomen.

Bij onze verloskundigenpraktijk willen wij jou als partner graag betrekken bij de zwangerschap, daarom ontvang je deze mail die gericht is op jou als partner van een zwangere vrouw. We zullen haar voor het gemak jouw vriendin noemen. Tenslotte, ook als je getrouwd bent is ze nog steeds je vriendin. In de meeste gevallen zal jij haar vriend of man zijn. Maar deze mail is ook bedoeld voor vrouwelijke partners van zwangeren. Hoewel we in deze mail soms praten over de (aanstaande) vader worden vrouwelijke partners van harte uitgenodigd zich ook aangesproken te voelen.

De zwangerschap zal voor jou aan de zijlijn wat minder intensief beginnen dan voor haar. Jij voelt je niet zwanger, hebt geen lichamelijke signalen die er op duiden dat er nieuw leven groeit en je hebt ook geen fysieke klachten.

De meeste mannen ervaren dat ze tijdens de zwangerschap even op het tweede plan staan. De aandacht gaat vaak uit naar de zwangere en het aanstaande kind en pas daarna naar jou. Meestal is dat geen probleem. Toch is het fijn als ook jij af en toe rechtstreeks informatie krijgt. Bijvoorbeeld over wat normaal is, hoe jij kunt helpen, wat je kunt verwachten en meer. Dat vind je in deze mail. Je ontvangt hem elke 2 weken.

Het belang van jou als vader

Waarom zou het voor jou belangrijk zijn om betrokken te zijn bij de zwangerschap? Het is bekend dat een vader die zich betrokken opstelt tijdens de zwangerschap en bevalling, langer en intensiever betrokken blijft bij de opvoeding van zijn kinderen. Dit is van belang, omdat de invloed van vaders (of een iemand die de vaderrol vertegenwoordigt) erg belangrijk is bij een aantal ontwikkelingen van het kind. Je kunt bijvoorbeeld denken aan de taalontwikkeling of het verleggen van grenzen.

Ook voor moeders is het belangrijk dat haar partner betrokken is. Uit een Zweeds onderzoek uit 2010 blijkt: ‘de vader is een belangrijk persoon voor moeders’ welbevinden bij de bevalling’. De redenen die moeders in het onderzoek noemden was de aanwezigheid, het samen (een team) voelen, de steun en kracht die gegeven kon worden, en het samen beleven van de geboorte van hun kind. Maar hoe doe je dat dan?

Het is normaal dat er allerlei vragen in je opkomen als je hoort dat je vader gaat worden. Over kosten, over wat het betekent voor je vrije tijd en voor jouw rol als steun voor je zwangere vrouw. Verdiep je in de materie, lees deze mail en zoek naar een boek wat je aanspreekt. Een voorbeeld van een goed boek voor aanstaande vaders kan je vinden op http://vadercursus.nl/het-boek/.

De zwangerschapscontroles, meegaan of niet?

Je vriendin wordt op verschillende momenten in haar zwangerschap gecontroleerd. Of je meegaat naar enkele, alle of geen één controle is een beslissing van jou en je vriendin.

Onze verloskundigen geven informatie en voorlichting tijdens de reguliere controles. Mocht je geïnteresseerd zijn welke informatie op welk moment besproken wordt, kan je dit vinden in het zorgpad op onze website. Ga in ieder geval altijd mee als je zelf vragen of zorgen hebt, zodat je die zelf kunt stellen of uiten. Bespreek bijvoorbeeld ook hoe jij aankijkt tegen de zwangerschap of bevalling.

Hier zijn een paar reden van aanstaande vaders om mee te gaan naar de zwangerschapscontroles.:

Prenatale screening

Tijdens de intake bij ons op de praktijk zullen wij jullie vragen om na te denken over het uitvoeren van prenatale screening. Want ondanks dat de meeste baby’s bij de geboorte gezond zijn, wordt bij 3 tot 5% van alle pasgeborenen een aangeboren afwijking vastgesteld. Bij een deel hiervan is het mogelijk de afwijking al voor de geboorte vast te stellen.

Als aanstaande vader is het van belang om op de hoogte te zijn van deze onderzoeken, aangezien jij en je vriendin hierin samen een keuze gaan maken waar jullie allebei achter moeten staan.

Combinatietest

De combinatietest maakt het mogelijk om te onderzoeken wat de kans is dat jullie baby het syndroom van Down, patausyndroom of edwardssyndroom heeft.

Deze test bestaat uit bloedonderzoek van de moeder en een nekplooimeting van de baby middels een echo (tussen 11 en 14 weken zwangerschap).

Het onderzoek is niet schadelijk voor de zwangerschap. De combinatietest is een risicobepaling, maar geeft geen diagnose.

Vervolgonderzoek combinatietest

Wanneer er een verhoogd risico bestaat (uitslag kleiner dan 1:200), kunnen jullie verder onderzoek laten verrichten met een vruchtwaterpunctie of het NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) waarna een definitieve uitslag volgt.

NIPT

De Non Invasieve Prenatale Test (NIPT) is een bloedtest. Jullie kunnen kiezen voor deze test als uit de combinatietest blijkt dat de ongeboren baby een verhoogde kans heeft op downsyndroom (trisomie 21), edwardssyndroom (trisomie 18) of patausyndroom (trisomie 13).

Meer actuele informatie over NIPT vind je op deze website.

Meer informatie over de vruchtwaterpunctie en de vlokkentest vind je op de website van het Erfocentrum of het RIVM.

Termijnecho

Deze wordt tussen de 10e en 12e week van de zwangerschap gemaakt.

Omdat een kindje in deze termijn voornamelijk groeit door celdeling geven de afmetingen van het kind een vrij nauwkeurige indruk van de termijn en de uitgerekende datum. Hoe later in de zwangerschap, hoe onnauwkeuriger de berekening.

Hoewel de zwangerschapsduur voor een mens 40 weken bedraagt wordt maar 4,5% van de baby’s precies op deze uitgerekende dag geboren. Het zou beter zijn om te spreken van een uitgerekende periode. Dit is dan de normale spreidingsperiode dat kinderen geboren worden.

Hoewel we vrij nauwkeurig de zwangerschapsduur kunnen bepalen wil dat niet zeggen dat het precies overeenkomt met wat jullie zelf dachten. In de regel mag er een verschil van plus of min twee dagen in zitten. Later in de zwangerschap zal ook duidelijk worden dat meten niet altijd weten is, een belangrijk gegeven om te onthouden in de zwangerschap.

Tip

Zet ons telefoonnummer in je telefoon. Op die manier hoef je nooit meer te zoeken naar het nummer als je ons onverwacht nodig hebt.