Roken

Er is aan je vriendin gevraagd of ze rookt. Als het antwoord ja was, dan is er uitleg gegeven over de schadelijke gevolgen voor jullie kind van roken in de zwangerschap en daarna. Het kan zijn dat jij (ook) rookt. En hoewel jij het kind niet in je draagt is kan jouw rookgedrag een schadelijke bijdrage leveren aan de gezondheid van jullie kind. Ook als je alleen buitenshuis of onder de afzuigkap rookt.

Dit is bij veel rokende aanstaande vaders niet bekend. Het advies is om te stoppen met roken. Natuurlijk is dat moeilijk. Vraag daarom eventueel hulp via jullie verloskundige of je eigen huisarts. De komst van je kleine kan een geweldige aanmoediging zijn om nu te stoppen.

Alcohol, drugs

Alcohol passeert net als drugs de placenta en kan daardoor risico's opleveren voor een ongeboren baby. De gevaren van alcohol en drugs zijn: verhoogde kans op een miskraam, groeivertraging en aangeboren afwijkingen.

Niemand weet of er een 'veilige' hoeveelheid alcohol is en of er risico's verbonden zijn aan recreatief alcohol drinken. Wel is duidelijk dat als je iedere dag alcohol gebruikt,

ook al is het niet veel, gevaarlijk is. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt echter dat de enige veilige optie is: niet drinken.

Bloedverlies

Vaginaal bloedverlies bij je vriendin in de eerste maanden van de zwangerschap kan diverse oorzaken hebben. Veelal is het bloedverlies onschuldig en stopt het vanzelf. Een voorbeeld van een vaak voorkomende, onschuldige oorzaak van bloedverlies vroeg in de zwangerschap is de ingroei (innesteling) van de bevruchte eicel in de baarmoeder. Ook tillen, niezen en geslachtsgemeenschap kan leiden tot bloedverlies.

Mannen schrikken vaak wat sneller van bloedverlies dan vrouwen (vrouwen zijn het immers gewend elke maand). Is het bloedverlies meer dan de grootte van een 2 euro munt dan is dat reden om contact met ons op te nemen, wij zullen dan mogelijk vragen om verder extra controle langs te komen op de praktijk.

Nederlands verloskundig systeem

Voor begrip van de situatie waarin jij en je vriendin verkeren tijdens de zwangerschap en bevalling is het handig om te weten hoe het verloskundig systeem in Nederland in elkaar steekt.

In Nederland wordt daarom gebruik gemaakt van een systeem wat we risicoselectie noemen. De spil in dit systeem is de verloskundige. Haar* primaire taak is de risicoselectie (en niet eens de ‘verlossing’ van je vriendin zoals de naam suggereert). Risicoselectie houdt in dat ze het kaf van het koren scheidt en alle vrouwen met een (vermoeden van) verhoogd risico op een complicatie doorstuurt naar een volgend niveau, meestal de gynaecoloog. Deze kan eventueel verder onderzoek of behandeling inzetten, of doorverwijzen naar een Academisch ziekenhuis.

Kortgezegd zien de niveaus er als volgt uit:

Laag risico zwangerschap:

De verloskundige ‘thuis’ praktijk, een enkele verloskundig actieve huisarts

Medium risico zwangerschap:

De gynaecoloog van een perifeer ziekenhuis

Hoog risicozwangerschap:

Gynaecoloog van een Academisch ziekenhuis

Veel zwangeren en aanstaande vaders zijn niet bekend met deze niveaus en classificaties. Ze weten vaak zelf niet waar en waarom ze precies onder controle zijn terwijl dat soms de loop van controles of een bevalling kan verklaren. Dat is niet hinderlijk, maar deze kennis kan soms wel verduidelijkend zijn.*in Nederland is 98% van de verloskundigen vrouw.

Tip

Als je vriendin bij ons onder controle is, betekent dit dat het dus een laag risico zwangerschap is. Het is ook mogelijk dat dit in de loop van de zwangerschap verandert, wij zullen jullie hier altijd van op de hoogte brengen.