Hormonen

Je hebt misschien gemerkt dat je vriendin zich anders kan gedragen dan als ze niet zwanger is. Door de zwangerschap is de hormoonhuishouding anders dan buiten de zwangerschap en bij sommige vrouwen kan dit zorgen voor ander gedrag. Misschien is ze normaal gesproken evenwichtig of geordend en sinds ze zwanger is snel emotioneel of chaotisch.

Dit is niks om je zorgen over te maken en hoort er bij.

Het kan zijn dat het wat sneller zorgt voor confrontaties. Pas dan de Oosterse vechtsporttechniek toe: ga de strijd niet aan maar probeer flexibel mee te veren en op die manier de spanning af te voeren. Het betekent niet dat je haar overal haar zin in hoeft te geven of dat je je eigen behoefte niet kenbaar mag maken. Je hoeft alleen niet op elke confrontatie in te gaan die ze je aanbiedt.

De 20 weken echo / SEO

De vraag of het kindje wel gezond zal zijn, houdt veel aanstaande ouders bezig. Gelukkig komen de meeste kindjes kerngezond ter wereld.

Tijdens een eerdere afspraak hebben we jullie informatie over het Structureel Echoscopisch Onderzoek gegeven, ook wel de 20-wekenecho genoemd: een medische echo om te bekijken of de aanleg van het kindje in orde lijkt. Deze echo kan gemaakt worden tussen de negentiende en twintigste week; de gunstigste periode om jullie kindje te bekijken. Het kindje is dan in zijn geheel zichtbaar en de organen zijn goed te zien. Jullie mogen zelf kiezen of jullie dit onderzoek wil laten verrichten.

De echoscopiste vertelt tijdens of direct na het onderzoek wat haar bevindingen zijn en zal met je bespreken of er verder beleid nodig is.

Er kan ook naar het geslacht van jullie kindje worden gekeken, maar dit is niet het doel van de echo. Wil je het geslacht graag weten? Geef dit dan aan bij de echoscopiste. De kosten van deze echo worden vergoed uit de basiszorgverzekering.

Voor uitgebreide informatie over het SEO klik hier.

GUO

GUO staat voor Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek. Een GUO is eigenlijk hetzelfde als een SEO, maar het GUO vindt altijd plaats in het ziekenhuis en wordt verricht door een arts-echoscopist. Wanneer er in de familie een erfelijke aandoening voorkomt waarop het kindje ook een verhoogde kans heeft, kan dit een reden zijn om een GUO uit te voeren in plaats van het SEO.

Tijdens het GUO wordt extra goed gekeken naar de afwijking waarop het kindje een verhoogd risico heeft. Voordat je het GUO krijgt, heb je soms een voorgesprek in het ziekenhuis, zo kan goed bepaald worden bij welke termijn de echo het best gemaakt kan worden en waar men precies naar moet kijken.

Erkenning en ouderlijk gezag

Als je niet bent getrouwd en er ook geen sprake is van geregistreerd partnerschap, dan is de biologische vader niet automatisch de officiƫle vader van je kind. Hij moet het kind daarom erkennen. Dit kan bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waar je woont. Lees via deze link meer over in welke situaties je jouw kind kan erkennen.

Naast erkennen is het vaak ook wenselijk dat de vader het ouderlijk gezag over het kind krijgt. Met het ouderlijk gezag kan de vader beslissingen nemen over de opvoeding en verzorging van het kind. Hij mag ook 'rechtshandelingen' verrichten in naam van zoon of dochter. Bijvoorbeeld het zetten van een handtekening of het voeren van een gerechtelijke procedure.

Erkenning is ook niet nodig als 2 vrouwen getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. De duomoeder wordt automatisch moeder van het kind. Voorwaarde is wel dat voor de zwangerschap gebruik gemaakt is van een onbekende donor volgens de wet.

Erkennen

De vader kan het kind erkennen op de volgende momenten:

Rechten en plichten erkenning

De vader krijgt door de erkenning het recht en de plicht om het kind te onderhouden. Met een erkenning krijgt de vader niet meteen het ouderlijk gezag en ook geen omgangsrecht in het geval jullie relatie mis zou lopen. Om ouderlijk gezag te krijgen moet een apart verzoek worden ingediend bij de griffie van het kantongerecht. Doordat de vader het kind erkent, krijgt het kind erfrecht.

Ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag kan alleen worden aangevraagd als de vader het kind heeft erkend. Voor het indienen van het verzoek heb je het aanvraagformulier 'Verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige' nodig. Jullie vullen dit formulier samen in. Het formulier met de benodigde documenten sturen jullie vervolgens op of geven het af bij de rechtbank waar de geboorteplaats van uw kind onder valt. Het ouderlijk gezag aanvragen is gratis. Er zijn wel kosten verbonden aan het opvragen van de benodigde documenten bij de gemeente. Lees hier op deze website van de Rijksoverheid meer informatie over ouderlijk gezag.

Tip

Regel erkenning en het ouderlijk gezag ruim op tijd en al in de zwangerschap. Na de bevalling is dit erg lastig en kost het bovendien tijd en geld.