Hormonen

Je hebt misschien gemerkt dat je vriendin zich anders kan gedragen dan als ze niet zwanger is. Door de zwangerschap is de hormoonhuishouding anders dan buiten de zwangerschap en bij sommige vrouwen kan dit zorgen voor ander gedrag. Misschien is ze normaal gesproken evenwichtig of geordend en sinds ze zwanger is snel emotioneel of chaotisch.

Dit is niks om je zorgen over te maken en hoort er bij.

Het kan zijn dat het wat sneller zorgt voor confrontaties. Pas dan de Oosterse vechtsporttechniek toe: ga de strijd niet aan maar probeer flexibel mee te veren en op die manier de spanning af te voeren. Het betekent niet dat je haar overal haar zin in hoeft te geven of dat je je eigen behoefte niet kenbaar mag maken. Je hoeft alleen niet op elke confrontatie in te gaan die ze je aanbiedt.

De 20 weken echo / SEO

De vraag of het kindje wel gezond zal zijn, houdt veel aanstaande ouders bezig. Gelukkig komen de meeste kindjes kerngezond ter wereld.

Tijdens een eerdere afspraak hebben we jullie informatie over het Structureel Echoscopisch Onderzoek gegeven, ook wel de 20-wekenecho genoemd: een medische echo om te bekijken of de aanleg van het kindje in orde lijkt. Deze echo kan gemaakt worden tussen de negentiende en twintigste week; de gunstigste periode om jullie kindje te bekijken. Het kindje is dan in zijn geheel zichtbaar en de organen zijn goed te zien. Jullie mogen zelf kiezen of jullie dit onderzoek wil laten verrichten.

De echoscopiste vertelt tijdens of direct na het onderzoek wat haar bevindingen zijn en zal met je bespreken of er verder beleid nodig is.

Er kan ook naar het geslacht van jullie kindje worden gekeken, maar dit is niet het doel van de echo. Wil je het geslacht graag weten? Geef dit dan aan bij de echoscopiste. De kosten van deze echo worden vergoed uit de basiszorgverzekering.

Voor uitgebreide informatie over het SEO klik hier.

GUO

GUO staat voor Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek. Een GUO is eigenlijk hetzelfde als een SEO, maar het GUO vindt altijd plaats in het ziekenhuis en wordt verricht door een arts-echoscopist. Wanneer er in de familie een erfelijke aandoening voorkomt waarop het kindje ook een verhoogde kans heeft, kan dit een reden zijn om een GUO uit te voeren in plaats van het SEO.

Tijdens het GUO wordt extra goed gekeken naar de afwijking waarop het kindje een verhoogd risico heeft. Voordat je het GUO krijgt, heb je soms een voorgesprek in het ziekenhuis, zo kan goed bepaald worden bij welke termijn de echo het best gemaakt kan worden en waar men precies naar moet kijken.

Erkenning

U kunt uw kind erkennen als u niet de juridische vader van uw kind bent. Dat wil zeggen als u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van uw kind. Ook een ongetrouwde of ongeregistreerde duomoeder kan het kind van haar partner erkennen. Getrouwde en geregistreerde duomoeders kunnen een kind erkennen als hun partner zwanger is geworden van een bekende donor.

Automatisch juridisch ouderschap verkrijgen

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en krijgt uw partner een kind? Dan hoeft u het kind niet te erkennen. U bent dan automatisch de juridische vader. Ook als u niet de biologische vader van het kind bent.Erkenning is ook niet nodig als 2 vrouwen getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. De duomoeder wordt automatisch moeder van het kind. Voorwaarde is wel dat voor de zwangerschap gebruik gemaakt is van een onbekende donor volgens de wet.

Meer informatie hierover is te vinden op deze website van de Rijksoverheid.

Voor de erkenning moeten jullie samen naar de Burgerlijke Stand van het gemeentehuis. Neem hierbij een geldig identiteitsbewijs mee. Tijdens de erkenning kan de achternaam van het kindje worden gekozen en vastgelegd. Bij erkenning ontstaat tussen de jou en je kind een juridische band, ook wel familierechtelijke betrekking genoemd. Hieruit vloeit een onderhoudsplicht voort.

Op de website van je gemeente vind je hier meer informatie over.

Als jij het kindje niet voor de geboorte hebt erkend, krijgt jullie baby automatisch de achternaam van de moeder. Wil je de achternaam na de geboorte nog wijzigen, dan gaat dit gepaard met hoge kosten.

Daarnaast moet de moeder haar baby zelf aangeven bij het gemeentehuis als jij de baby niet hebt erkend en je wilt dat de baby wel jouw achternaam krijgt. Wil je dit niet, dan kun je de aangifte ook laten doen door iemand die bij de bevalling aanwezig is geweest. Dit moet binnen drie dagen na de bevalling gebeuren.

Aangifte

Na de geboorte van je kindje doe je aangifte in de gemeente waar je kindje is geboren. Dit moet binnen drie dagen na de dag van de bevalling gebeuren. Als de termijn van geboorteaangifte afloopt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, dan kan de aangifte ook een dag later plaatsvinden, dus op de eerstvolgende werkdag.

Ouderlijk gezag

Als je niet getrouwd bent, krijgt alleen de moeder automatisch het ouderlijk gezag. Dit betekent dat de moeder de wettelijke vertegenwoordiger van het kindje is. Als vader kun je ook het ouderlijk gezag krijgen, dit dient aangevraagd te worden bij de kantonrechter. Dit kan alleen geregeld worden als jij het kindje ook erkend heeft.

Het ouderlijk gezag houdt in dat jij ook beslissingen mag nemen over de opvoeding en de verzorging van zijn kind. Daarnaast mag je het vermogen van je kind beheren en rechtshandelingen verrichten in naam van je zoon of dochter. Denk daarbij aan het zetten van een handtekening of het voeren van een gerechtelijke procedure.

Ouderlijk gezag bij huwelijk en geregistreerd partnerschap

Ouders die vóór de geboorte van hun kindje zijn getrouwd, krijgen automatisch het ouderlijk gezag over hun kind. De vader wordt bovendien de juridische vader. Ook wanneer je een geregistreerd partnerschap hebt, krijg je automatisch het ouderlijk gezag over de kinderen die worden geboren of geadopteerd. Om de juridische vader te worden, moet je het kind echter wel eerst erkennen. Dit is bij het geregistreerd partnerschap niet automatisch geregeld, zoals bij het huwelijk.

Tip

Regel erkenning en het ouderlijk gezag ruim op tijd en al in de zwangerschap. Na de bevalling is dit erg lastig en kost het bovendien tijd en geld.