Disclaimer vadermail.nl

Onderdeel van Geboortezorg Oplossingen BV. (Kamer van Koophandel: 62665820), hierna te noemen Vadermail, verleent u hierbij toegang tot www.vadermail.nl.

Vadermail behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Vadermail spant zich in om de inhoud van www.vadermail.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Dit geldt enerzijds voor de informatie in de Algemene Vadermail. Anderzijds is bovenstaande ook van toepassing voor de Vadermail die namens en in samenwerking met de verloskundigenpraktijken en het ziekenhuizen verstuurd worden. Voor vragen over de inhoud van de Vadermail en/of (medische) vragen over uw zwangerschap vragen wij u om te allen tijde uw eigen zorgverlener te raadplegen.

Vadermail in niet verantwoordelijk voor eventuele vertaalfouten wanneer er gebruik gemaakt wordt van de vertaalfunctie. Let op, dit is een automatische vertaler. Twijfelt u over de inhoud? Neem dan contact op met uw eigen zorgverlener.

De op www.vadermail.nl aangeboden producten en diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze producten en diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Vadermail.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.vadermail.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.vadermail.nl opgenomen advertenties en hyperlinks naar websites, producten en diensten van derden kan Vadermail nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Vadermail en haar licentiegevers.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Vadermail, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.