Privacy- en cookiebeleid www.vadermail.nl onderdeel van Geboortezorg Oplossingen BV. te Utrecht

Wij beschrijven in dit document hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen bij inschrijving voor een van onze diensten via deze website of op andere wijze aan ons worden verstrekt.

1.College Bescherming Persoonsgegevens

De informatie die wij over u verwerken (hierna aangeduid als: "persoonsgegevens") wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn Geboortezorg Oplossingen BV. 3582 SL te Utrecht, KVK nummer 62665820. Wij hebben de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) met het meldingsnummer 1590030.

Geboortezorg Oplossingen BV. respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van haar website en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken de gegevens voornamelijk om de inschrijving van onze diensten te complementeren en deze zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

2.Je persoonlijke gegevens zijn veilig bij Geboortezorg Oplossingen

Wij zullen uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. De persoonsgegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

3.Wijzigingen persoonsgegevens doorvoeren

Wanneer je wijzigingen wilt doorvoeren in je persoonsgegevens dan kun je dat eigenhandig op ieder moment doen via de nieuwsbrieven die je van ons ontvangt. Lukt dit niet dan kan je contact opnemen en zullen wij de gewenste wijzigingen binnen 5 werkdagen verwerken.

E-mail: info@geboortezorgoplossingen.nl.

4. Cookies

5. Disclaimer

Geboortezorg Oplosingen is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

6.Vragen

Wij helpen je verder als je vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van het bovenstaande of indien je informatie nodig hebt over je gegevens of als je deze wilt wijzigen. E-mail: Info@geboortezorgoplossingen.nl